Dlouhá mez - jižní část (HG rajon 4320)

Kód: 33019
Neohodnoceno
350 Kč 318,18 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Hydrogeologický rajon 4320 Dlouhá mez – jižní část zahrnuje denudační výskyty svrchnokřídových sedimentů synklinály Dlouhé meze v jihozápadním podhůří Železných hor. Drenážní bází celého území je řeka Doubrava. V území jsou přítomny bazální křídový kolektor A v cenomanských perucko-korycanských vrstvách s průlinově-puklinovou propustností s regionálním prouděním, poloizolátor B v bělohorském sou-vrství a kolektor C jizerského souvrství s prouděním v rámci jednotlivých křídových ker. Z důvodu lokálního propojení obou kolektorů A a C a přítomnosti lokálního kolektoru B i nesnadné úlohy vedení hranice mezi bělohorským a jizerským souvrstvím je zde koncepčně uváděn také kolektor BC. Tento kolektor je charakteristický dominantní puklinovou porozitou. Formát A4, pevná vazba, 133 s.

Doplňkové parametry

Kategorie: Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod
Hmotnost: 10 kg
Autor: Jiří Burda, Renata Kadlecová (eds.)
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2022

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: