Reklamační řád

Záruční podmínky

Záruční lhůta na zboží z našeho obchodu jsou 2 roky, není-li u zboží výslovně uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Odstranění závady je  realizováno jeho výměnou, pokud se jedná o produkty z produkce ČGS. V případě zboží od jiných dodavatelů jsou reklamační podmínky řešeny přímo s nimi.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nešetrným zacházením či mechanickým poškozením nebo opotřebením.

Délka záruky

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet při převzetí věci kupujícím.

Místo uplatnění reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době je místem uplatnění reklamace místo nákupu daného zboží.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající nemusí vrátit finanční prostředky kupujícímu, který odstoupil od smlouvy, dříve, než mu tento zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

K odstoupení od smlouvy slouží Formulář pro odstoupení od smlouvy, který lze přibalit k vrácenému zboží nebo zaslat na elektronickou adresu obchod@geology.cz. Přijetí fromuláře bude prodávajícím potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě.

Zboží doručte na tu pobočku, která prováděla expedici zboží. Zboží musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Doprava reklamovaného zboží je hrazena z nákladů odesílajícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již částečně nebo úplně uhradil kupní cenu zboží, bude mu zaplacená částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.