Křída Liběchovky a Pšovky (HG rajon 4522)

Kód: 33017
Neohodnoceno
350 Kč 318,18 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Hydrogeologický rajon 4522 – Křída Liběchovky a Pšovky leží na pravém břehu Labe v centrální až severní části české křídové pánve. Zahrnuje jižní část geomorfologického celku Ralská pahorkatina. HGR 4522 leží v jihovýchodní periferii oherského riftu v oblasti s celkově nevýrazným tektonickým postižením křídových vrstevních celků. Území rajonu 4522 je budováno převážně sedimenty svrchnokřídového stáří – cenomanu až svrchního turonu. Z hydrogeologického hlediska lze v území rajonu vyčlenit dva hlavní kolektory: bazální kolektor A (cenoman, perucko-korycanské souvrství) a svrchní kolektor C (jizerské souvrství – turon), které jsou od sebe odděleny izolátorem (slínovce bělohorského souvrství a prachovce ve stropu korycanských vrstev na severu). Lokálně i vyvinut i nevýznamný kolektor B mezi Brocnem a Radouní. HGR 4522 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer et al. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb). Součástí HGR 4522 proto není bazální křídový kolektor A, který náleží k HGR 4710 a 4720.Formát A4, pevná vazba, 163 s.

Doplňkové parametry

Kategorie: Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod
Hmotnost: 10 kg
Autor: Jiří Burda, Iva Kůrková (eds.)
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2022

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: