Roudnická křída (HG rajon 4530)

Kód: 33020
Neohodnoceno
350 Kč 318,18 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Rozloha rajonu 4530 byla vyčíslena na 405,8 km2. Od Roudnice nad Labem až po Mělník tvoří seve-rozápadní a západní hranici rajonu tok Labe. Od Mělníka sleduje hranice tok Vltavy až za Novou Ves, odkud se stáčí na ZSZ a sleduje hydrogeologickou rozvodnici až k obci Hříškov. Tam se lomí k severu a dále pokračuje vsv. směrem přes Libochovice zpět k Roudnici nad Labem. Z hydrogeologického hlediska je severní hranice rajonu omezena tektonicky oherským a libocho-vickým zlomem, které dále přecházejí do roudnického zlomového pole. Tato hranice je až na výjimky pokládána za nepropustnou. Část severní hranice spolu se severovýchodní a východní hranicí tvoří toky Labe a Vltavy, představující regionální drenážní bázi. Jižní hranice rajonu je denudační a je ve-dena podél souvislejšího výskytu křídových sedimentů, její značnou část tvoří hydrogeologická roz-vodnice. Tektonická stavba rajonu je poměrně jednoduchá. Jedinými významnějšími zlomy jsou již jmenované zlomy oherský a libochovický a roudnické zlomové pole, které tvoří severní a severozápadní hranici rajonu. Celý rajon představuje zlomy prakticky neporušenou tabuli s mírným úklonem k severo-východu.Formát A4, pevná vazba, 124 s.

Doplňkové parametry

Kategorie: Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod
Hmotnost: 10 kg
Autor: Iva Kůrková, Jiří Burda (eds.)
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2022

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: