Děčínský Sněžník (HG rajon 4630)

Kód: 32759
Neohodnoceno
250 Kč 227,27 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Hydrogeologický rajon 4630 zahrnuje území Děčínského Sněžníku na západ od Labe a na sever od Děčína a Jílového. Celková plocha HGR 4630 činí 98 km2. Hranice rajonu na severu definuje státní hranice s Německou spolkovou republikou. Na východě je rajon omezen linií odvodnění turonského kolektoru v labském údolí a na jihu pásmem krušnohorského zlomu. Na západě tvoří hranici rajonu okraj výskytu kolektoru A, který je převážně tektonický. V rámci rajonu vystupují i nevelké plochy podložního krystalinika v údolí Labe a u Tisé. Podle tektonické pozice můžeme rajon rozdělit na vlastní Děčínský Sněžník, který zabírá většinu plochy, a na pásmo krušnohorského zlomu na jihu, kde je pozice všech geologických struktur nižší.Formát A4, pevná vazba, 124 s.

Doplňkové parametry

Kategorie: Odborné
Hmotnost: 10 kg
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2019

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: