Podorlická křída v povodí Orlice (HG rajon 4222)

Kód: 32764
Neohodnoceno
250 Kč 227,27 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Hydrogeologický rajon 4222 zahrnuje území mezi Potštejnem, Vamberkem, Rychnovem, Dobruškou, Novým Městem, Jaroměří, Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, v oblasti výskytu křídových sedimentů v Podorlické křídě. Strukturně zahrnuje severní část ústecké synklinály a jaroměřskou synklinálu. Celková plocha rajonu činí 434 km2. Téměř celou východní hranici rajonu představuje okraj výchozů křídových souvrství, úsek na litické antiklinále (Rybná nad Zdobnicí – Javornice) tvoří hydrologická a hydrogeologická rozvodnice oproti kyšperské synklinále. Severní hranici představuje hydrogeologická rozvodnice kolektoru B mezi směrem odvodnění k Orlici a jejím přítokům a směrem do Labe a Metuje (rajon 4221). Západní hranici rajonu tvoří tektonické linie jílovického zlomu a výravského zlomu (hranice mezi labským a orlicko-žďárským vývojem křídy). Jihozápadní hranice vůči vysokomýtské synklinále je zčásti tektonická, zčásti ji představuje hydrogeologická a hydrologická rozvodnice na potštejnské antiklinále. Krátkou jižní hranici tvoří hydrogeologická i hydrologická rozvodnice (mezi povodími Divoké a Tiché Orlice) jižně od Sopotnice.Formát A4, pevná vazba, 157 s.

Doplňkové parametry

Kategorie: Odborné
Hmotnost: 10 kg
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2019

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: