Kvartér Labe po Lovosice (HG rajon 1180)

Kód: 32839
Neohodnoceno
250 Kč 227,27 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. HGR 1180 zahrnuje území soutokové oblasti Ohře a Labe mezi Libotenicemi, Dolánky nad Ohří, Dušníky, Brňany, Lovosicemi, Malými Žernoseky a Litoměřicemi. Kvartérní rajony podél toku Labe vymezují vodohospodářsky významné akumulace fluviálních sedimentů. HGR 1180 bylvymezen nově v Hydrogeologické rajonizaci. Jde o rajon svrchní vrstvy ve smyslu rajonizace Olmera et al. (2006) – obr. 2-1. Součástí rajonu proto nejsou podložní křídové kolektory C a A, které náležejí k HGR 4523, HGR 4540 a HGR 4730. Celková plocha HGR 1180 činí 57,82 km2. Hranicí rajonu je na severu a východě tok Labe, navazující hranice na jihovýchodě tvoří rozvodnice a na západě mezi obcemi Hrdly a Písty geologická hranice mezi svrchnokřídovými horninami a kvartérními sedimenty. Jihozápadní hranice HGR 1180 mezi částí obce Hostěnice a obcí Brozany nad Ohří je tvořena litologickým rozhraním mezi kvartérními sedimenty a křídovými horninami, navazující úsek je tvořen náspem železniční trati mezi Bohušovicemi nad Ohří a Lovosicemi a lokálními rozvodnicemi.

Doplňkové parametry

Kategorie: Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod
Hmotnost: 10 kg
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2021

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: