Vysokomýtská synklinála (HG rajon 4270)

Kód: 32840
Neohodnoceno
350 Kč 318,18 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Hydrogeologický rajon 4270 Vysokomýtská synklinála vytváří širokou, relativně samostatnou artéskou strukturu v jihovýchodní části české křídové pánve. Vymezení HGR 4270 na východě je dáno průběhem osy potštejnské antiklinály (tj. přibližně spojnicí obcí Orlické Podhůří, Rviště, Ústí nad Orlicí – Kerhartice, Přívrat, Mikuleč, Květná a Pomezí), na jihozápadě a jihu transgresivním okrajem křídových sedimentů (spojnice obcí Jedlová, Modřec, Kamenec u Poličky, Široký Důl, Lubná, Budislav, Perálec a Doly), na severozápadě průběhem osy vraclavského hřbetu (linie mezi obcemi Leština, Pustina, Brteč, Vraclav a Radhošť) a na severu – za faciální změnou ve střednímturonu (na linii Radhošť – Zámrsk – Choceň – Mostek – Seč – Rviště) – se k území rajonu přičleňuje oblast mezi dílčím povodím Tiché Orlice a Divoké Orlice až ke Kostelci nad Orlicí.

Doplňkové parametry

Kategorie: Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod
Hmotnost: 10 kg
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2021

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: