Křída dolního Labe po Děčín - pravý břeh (HG rajon 4620)

Kód: 32837
Neohodnoceno
250 Kč 227,27 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Hydrogeologický rajon 4620 zahrnuje území pravostranných přítoků Labe v oblasti výskytu křídových sedimentů v Českém středohoří mezi Děčínem, Úštěkem, Libochovany a Ústím nad Labem. HGR 4620 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer et al. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) – obr. 2-1. Součástí HGR 4620 proto není bazální křídový kolektor A, který náleží k HGR 4730. Celková plocha HGR 4620 činí 290 km2. Oblastí HGR 4620 prochází přechodová zóna mezi lužickým a oháreckým vývojem křídy. Tuto faciální změnu lze charakterizovat především ztrátou kolektorské funkce jizerského souvrství od severovýchodu k jihozápadu – kolektor BC je redukován na kolektor B a v západní oblasti rajonu dochází ke sloučení s kolektorem A do jediné bazální propustné polohy kolektoru AB. Bilancovaným kolektorem je kolektor D – merboltické souvrství stáří santon; původně předpokládaný kolektor BC je nevyužívaný a vodohospodářsky nevýznamný. Rajon 4620 je ohraničen z větší části hydrologicky – tokem Labe na západním okraji a rozvodnicí Ploučnice vůči povodí dolního Labe na východě. Jižní okraj je definován geologickým rozhraním, kterým je pásmo poklesových zlomů v západní části úštěcké zlomové zóny, pokračující dále na západ litochovickým zlomem.

Doplňkové parametry

Kategorie: Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod
Hmotnost: 10 kg
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2021

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: