Královédvorská synklinála (HG rajon 4240)

Kód: 32815
Neohodnoceno
250 Kč 227,27 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Královédvorská synklinála je uzavřená dílčí část české křídové pánve se samostatným oběhem podzemní vody. Na jihozápadě je omezena zvičinskou antiklinálou a na severu výskytem křídových sedimentů. Území je odvodňováno Labem, které rajonem protéká. V HGR 4240 se vyvinul jen kolektor A v pískovcích perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří s průlinově-puklinovou propustností. Nadložní vrstvy svrchní křídy tvoří stropní izolátor. Mocnost kolektoru A je nejvyšší na západě, až 55 m, směrem na východ klesá a vykliňuje až na 5 m na východním okraji rajonu. V centrální části synklinály se vytváří artésky napjatá zvodeň, která směrem na západ a sever přechází do poměrně rozsáhlé oblasti infiltrace, část přítoku pochází také z jihozápadu ze zvičinské antiklinály. Přirozená drenáž nastává skrytými vývěry do toku Labe, významnou funkci zde hraje vlčkovický zlom, který porušuje stropní izolátor.Rajon 4240 se nachází v severovýchodní okrajové části české křídové pánve. Na severu a severo-západě je mesozoikum (křída + trias) rajonu omezeno denudačně oproti starším jednotkám, zejména karbonu a permu. Východní okraj rajonu 4240 oproti rajonu 4221 je veden konvenčně po západní hydrologické rozvodnici Běluňky, jež je založena na předpokládané tektonické linii. Jižní ohraničení rajonu je vedeno po hydrologické rozvodnici, která prochází přibližně v ose zvičinské antiklinály. Na jihovýchodě je rajon vymezen vlčkovickým zlomem.Formát A4, pevná vazba, 132 s.

Doplňkové parametry

Kategorie: Odborné
Hmotnost: 10 kg
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2020

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: