Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní část (HG rajon 4612)

Kód: 32763
Neohodnoceno
250 Kč 227,27 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy. Hydrogeologický rajon 4612 zahrnuje území levostranných přítoků Labe v oblasti výskytu křídových sedimentů mezi Děčínem, Ústím nad Labem a Teplicemi. Plocha rajonu se rozkládá na levém břehu Labe mezi obcemi Dolní Zálezly a Žalany, Tisá a Děčín. Celková plocha HGR 4612 činí 332 km2. Na severozápadě je HGR 4612 ohraničen krušnohorskou zlomovou zónou a v jejím pokračování děčínskou zlomovou zónou, která rajon odděluje od HGR 4630. Západní hranici představuje okraj teplického ryolitu. Východní část HGR 4612 spadá do hlavní části středohorského příkopu, zatímco západní část již pokrývají neogenní sedimenty mostecké pánve. Východní a jihovýchodní hranici rajonu představuje tok Labe jakožto erozní báze. Formát A4, pevná vazba, 176 s.

Doplňkové parametry

Kategorie: Geologie a hydrogeologie - stanovení zásob podzemních vod
Hmotnost: 10 kg
Jazyk: Česky
Nakladatel: Česká geologická služba
Rok vydání: 2019

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: